запознанства с церебрална парализа reddit

лесбийски запознанства в лос анджелис

Но не мога да кажа, че горката Фиона е заслужила това, което получи.Лукас обясни как е хванал Фиона да се докосва, когато е нахлул в стаята й през нощта, и след известно колебание признал и на жена си как е наказал Фиона, като я принудил да продължи да се малтретира, докато лежеше гола запознанства с церебрална парализа reddit. "Тя огледа стаята.Двамата слуги стиснаха устни, сякаш за да изразят неодобрението си.Междувременно близнаците имаха идентични изражения на лицата си - сякаш току-що бяха подушили нещо толкова ужасно, че се опитваха да не повърнат.Лицето на Лукас беше нечетливо.„Интересно. Появиха се почти за една нощ.
сякаш се топях. Наистина, ти не само ще приемеш наказанието си, но и ще бъдеш благодарен за него, защото то ще те тренира да бъдеш по-малко лутлив, отколкото си."Фиона изхлипа накъсано.Днес тя беше изтърпяла толкова много наказание, че беше трудно дори да се преструва, че е благодарна.Знаеше, че какъвто и план да измисли Джейн, той ще бъде не само болезнен, но и объркващ и унизителен.И все пак тя искаше да бъде добра!Тя не искаше тялото й да я предава повече!„Ще направя всичко, което кажете, господарке“, прошепна тя.— Добре — излая Джейн.— Остани тук лесбийски запознанства в лос анджелис.
На моята - моята путка."Фиона се поколеба.„Аз… не знам“, промърмори тя.Фиона беше в загуба.— Защото се чувстваше добре?тя се осмели.— Защото се чувстваше добре?Джейн имитира жестоко.— Добре, кажи ни, Фиона. Нямах предвид! Но след това ме накара да продължа.

Проблемът с теб, Фиона, е, че получаваш удоволствие от нещата, които нормалните, здрави хора намират отвратително и срамно. Момичето изглежда обърка ума ми.Джейн се изправи, оправи полите си и тръгна към вратата на спалнята.— Фиона!тя се обади."Фиона! Оставете работата си и ела тук, моля.""Идвам, господарке! Само момент!"— обади се задъхано Фиона.Като чу нещо в тона на момичето, Джейн вдигна вежди към Лукас внушително.Какво правеше тя там?Голото момиче се втурна в стаята с руменини.Джейн се върна в леглото и седна до съпруга си.— Фиона — каза Джейн.— Имам нещо да те питам.— Да, господарке?— попита скромно момичето със сведени очи.„По-рано днес съпругът ми разказа история за това как си се опитал да го прелъстиш при кладенеца.
Едва ли ще повярваш. Той е този, който ме съблече! Молех го да ме остави да спра, но той не искаше! Вината е негова, не моя!"— извика тя жалко.Джейн изсумтя."Това беше злополука? Спънахте ли се в циците си и кацнахте с пръсти, заровени в куката си? Вие сте колкото глупав, толкова и извратен. Самонасилване е едновременно опасно и създава навик. Знам, че“ срамно е, но не мога да им помогна, наистина не мога."„Не знам нищо за това“, каза Джейн хладнокръвно, „и, разбира се, все още съществува странният факт, че изглеждаше да изпитваш удоволствие от напляскването си, колкото и незаслужено да е било. Именно заради тази история получихте напляскване.“— Да, господарке.
Но това не означава, че повярвах в твоята идиотска история за момент.“Лукас се ухили печално.— Е, ти ни показа и на двамата, предполагам. но ако Лукас го направи, няма ли това просто да влоши това отчаяно чувство вместо по-добре?Джордж я беше накарал да стисне члена му в юмрук и да го разклати нагоре-надолу, докато от него излезе бяло.Той нарече това идване и след като беше направено, той я избута и не искаше да си играе повече с куката й.Ако Джейн беше продължила да я бие достатъчно дълго, щеше ли да дойде?Тази мисъл уплаши Фиона, защото тя мразеше да бъде напляскана...поне повечето от нея го правеха.Само това малко късче плът между краката й сякаш имаше смесени чувства... Помни, Лукас те наблюдаваше в действието, така че ще знаем, ако излъжеш“.— Да, госпожо. момичето беше научено на послушание през този дълъг следобед и сега тялото й очевидно беше възпалено от похот.Със сигурност е имало някакъв начин да се съчетае подарък за Лукас с друго заслужено наказание за Фиона...