най-добрите онлайн запознанства за над 35. е запознанствата на Лейди Гага и Брадли Купър в реалния живот

cbc gem запознанства

Има много неща, към които да се приспособяваш.“„Разговарям“, отвърна Алаурия, докато продължаваше да играе.„Това е всичко, което можем да направим, когато става въпрос за тези мъже и живота, който те водят.Алаурия не каза нищо за миг, тъй като в тила я усещаше заядлива болка.Имаше чувството, че е била ударена и тя се изкуши да провери за кръв или може би дори за някаква бучка.„Мисля, че е въпрос на това да можем да им се доверим, когато ни кажат, че ще ни пазят.Господ знаеше, че тя нямаше да има такъв стрес върху раменете си, ако вярваше на Линдзи, когато за първи път й каза, че ще се погрижи за Райф.Ретроспективното виждане винаги е имало перфектна визия.— Може би.

Успокой се.Харизма протегна ръце в защита, когато Алаурия се втурна напред и дори се подготви да сложи ръце върху кожата на внезапно полудялата жена, докато тя вдигаше ръце, за да удари.И двете жени спряха обаче, когато тънката синя струя електрически ток избухна от ръцете на Алаурия.И двамата се взираха един в друг за момент, преди да погледнат свирепо ръкуващите се ръце на Алаурия.Объркването на момента даде възможност на Харизма да направи още една крачка към вратата."Как го направи това?"— Аз не... За...“ Тя остави погледа си да се лута из стаята, преди споменът й за разговора да се върне."Приспособяване към живота си."— Хм, спомням си, че много често я питах какво казах.— Не си ли спомнил?Линдзи не каза нищо, когато поклати глава.— Спомняш ли си, че се опитвах да я нападна?— Не съвсем. Чакай, спомням си, че погледнах ръцете си.Алаурия вдигна ръце, за да погледне дланите си, след което изстена, когато вълна от гадене я заля."Пак се започва."Тя затвори очи, за да се съсредоточи върху успокояването на безпокойството и въздъхна, когато Линдзи сложи ръка отстрани на лицето й.Точно щом вълната започна, тя изчезна.— Добре е, добре съм."Сигурен ли си?"Не му харесваше начина, по който лицето й беше пребледняло, или начина, по който ръцете й трепереха, докато се пресегна към корема си.— Ще отида да взема Лиъм."Не!"Алаурия протегна ръка и хвана ръката на Линдзи, за да може да го придърпа към себе си.Той остана неподвижен, което я накара да каже: „Не. Знаеш какъв е Джеймсън. Поглеждайки назад към това сега, осъзнавам колко нездравословна и стресираща е една такава връзка.Той трепна, когато пръстите й се впиха в косата му не твърде нежно.— Съжалявам.Алаурия успокои нежната област, като каза: „Не ти пука, че е нездравословно, защото я обичаш толкова много.“Когато Линдзи кимна, тя изчака няколко минути, преди да зададе следващия си въпрос.— Знам, че няколко пъти си намеквал, че все още я обичаш.Тя го дръпна надолу, когато той се опита да седне.„Искам да кажа, ако тя вече не беше демон... Влюбен съм в теб."Линдзи затаи дъх за следващия поредица от въпроси и въздъхна с облекчение, когато тя само се наведе на лакът, за да го погледне надолу.В очите й имаше странен поглед;смесица от арогантност и предупреждение, което той не разбира."Какво?" най-добрите онлайн запознанства за над 35. е запознанствата на Лейди Гага и Брадли Купър в реалния живот. Ще се оправи ли?Линдзи усети как отношението му се смекчи от очевидната загриженост на Каризма за Алаурия.От това той разбра предишното описание на Алексис за нея.— Ще отида да я проверя.Той хвърли поглед към брат си, който изглеждаше зловещо тих, което беше невероятно, като се има предвид склонността му към мълчание."Какво?"Алексис само поклати глава бавно, преди да каже: „Кажи й, че се надявам да се почувства по-добре скоро“.Линдзи се намръщи на съобщението.Докато хвърли поглед към Харизма, той беше сигурен, че брат му или иска той да излезе от стаята, или не иска Харизма да чуе някаква жизненоважна информация."Глоба."— Ако видиш Юан някъде, кажи му, че трябва да го видя.Линдзи кимна на второто съобщение, което му беше дадено, докато излизаше от стаята.Алексис се обърна към Харизма и скри шока си от напрегнатия й поглед.— Ти си загрижен.— Колко заплаха е тя?Тя въздъхна разочаровано, когато той само я гледаше безизразно.„Алексис, разбирам, че тя е с Линдзи и ти си му лоялен, но трябва да знам дали това ще се случи отново.

— Алаурия продължи да се взира в ръцете си.Изтръпваха, но нямаше болка.Това не означаваше, че всичко друго, което се случваше с нея, беше разрешено по чудо;гаденето се върна с отмъщение и главата й имаше чувството, че всеки момент ще избухне."Не знам."И двете жени се обърнаха и видяха Алексис и Линдзи да влизат в музикалната стая.Както обикновено, Алексис имаше празно изражение, докато Линдзи нехарактерно показваше притеснение.— Мисля, че трябва да отида да легна.Алаурия направи гримаса, когато Линдзи сложи ръце на раменете й.Изведнъж се почувства, че върху тях е поставена двутонна наковалня, която я принуди да се наведе, за да поеме тежестта.Линдзи се намръщи на ощипаното и бледо лице на Алаурия.Тя изглеждаше готова да падне — гледка, която той не харесваше."Добре ли си?"Тя кимна бавно, но спря, когато Харизма опроверга думите й.— Харизма, моля.— Нещо не е наред с теб, Алаурия. И виждам живота си само с теб. Поне тя казва, че не го е направила.“Харизма кимна в отговор на въпроса на Алексис.„Тя просто е уморена“, защити се Линдзи.Въпреки че поведението на Алаурия беше ненормално, то лесно се обясни с изтощение.— Да, но това не обяснява защо тя едва не ме нападна.Харизма скръсти ръце на гърдите си, ясен знак, че е готова да защити мнението си.Това не обясняваше защо най-сладката жена, която някога бе срещал, би действала толкова агресивно, но Линдзи беше сигурна, че има разумно обяснение за действието.— Сигурен съм, че тя много съжалява за това.— Не ме интересуват извиненията cbc gem запознанства. Именно красивата мелодия, която се лееше от музикалната стая, накара Харизма да влезе.Точно както първия път, когато влезе в стаята, тя беше хипнотизирана от музиката, която Алаурия свири.Въпреки че не беше запозната с конкретното парче, тя беше хипнотизирана от красиво преследващата музика.Алаурия не осъзнаваше, че е в стаята, докато играеше със затворени очи, а малкият факт позволи на Харизма да наблюдава художника.Кожата на Алаурия беше зачервена и по лицето й имаше щипка умора.Умората, разбра Харизма;бяха й отнели месеци, преди да може да спи повече от няколко часа наведнъж след изпитанието си със Зайде.От това, което беше чула от Джеймсън, Алаурия е преживяла епизод, който би сломил дори най-силните хора.Но тя не разбираше зачервената кожа;в стаята не беше горещо и последното, което чу, Алаурия беше в добро здраве.— Знаеш ли, точно сега мога да те нараня, че се опиташ да се промъкнеш до мен.Алаурия отвори очи и се намръщи объркано."Какво?"Беше изключително уморена, въпреки факта, че беше спала цяла нощ.Тя прецени, че няколко часа в музикалната зала биха облекчили настъпващото главоболие, задържащо се в слепоочията й, и го направи;тя просто не можеше да си спомни всичко, което направи.Имаше проблясъци от нея при различни фрази на парчетата, които свири, но нямаше нищо освен тъмнина между всеки проблясък.Или беше толкова увлечена от музиката, или просто беше толкова уморена.Тя дори не знаеше, че Харизма е влязла в стаята, докато не проговори.— Съжалявам, не те чух да влезеш."Добре ли си?"Харизма направи крачка в стаята, като се съсредоточи върху една много объркана Алаурия."Да добре съм."Страната я болеше, което тя намери за странно, като се има предвид, че Лиъм го е излекувал вместо нея.Трябваше ли да ужили след помощта му?Изглежда, че умората й действаше определено."Просто изморен."Харизма кимна с разбиране, докато застана до пианото.„Мога да съчувствам как трябва да се чувстваш.

Е, искам да кажа, разбирам, но предполагам, че питам за това как беше, когато беше с нея, за да я имаш толкова отдадена "Линдзи се замисли за момент."Тя беше първата жена, която някога съм обичал. "— Нищо, което се е случило в това семейство, не е по ваша вина.Харизма не каза нищо на коментара, докато мислеше за следващата логична стъпка, която да предприеме.Нямаше съмнение, че тя ще каже на Джеймсън за случилото се, но знаеше какво ще каже той и не беше в настроение да се премести;не с новите й способности, които се проявяват на случаен принцип.— Просто не искам повече неприятности.Алексис кимна в знак на съгласие и замълча за дълъг момент.Въпреки че разбираше настроението на Каризма, нейният мисловен процес не беше точно полезен за никого."Понякога нещата се случват по определен начин по много специфични причини."Тя бързо научи, че Алексис обича да говори така, сякаш знае точно какво ще се случи.Въпреки че беше свикнала с уникалната черта, това никога не помогна с нищо, за да облекчи страховете й.„Значи трябва просто да седя и да оставя драмата да се развие?“Тя въздъхна отново, когато той само се взря в нея, сякаш тя зададе глупав въпрос.Тя би искала да му крещи, но беше невъзможно, когато той я гледаше така.— Можеш ли поне да ми кажеш защо?Когато той не каза нищо повече, Харизма стисна устни.— Какво трябва да означава това, Алексис?Линдзи реши да изчака един час, преди да провери Алаурия.За да прекара времето си, той намери Юан и предаде съобщението на Алексис, сложи на Алаурия купа супа и благодари за този, който поддържаше кухнята заредена с консерви.Помисли и за събитията, довели до нехарактерното поведение на Алаурия.Едно нещо беше да си достатъчно уморен, за да щракаш към хората, но да стигнеш дотам, че едва не нападна някого...