среща с бивше захарно бебе

Франк тъкмо довършва своето“, отвърна Ърнест.— Защо трябваше да й казваш това?— прошепна Франк.„Просто съм честен. Може би в една от тях има снимка на голо момиче.“„Просто не можех.

Вълнението от загубата на девствеността си беше твърде голямо. Тогава тя веднага излезе и ме попита дали искам да се чукам. Тя трябва да е гореща за малко петел среща с бивше захарно бебе. Нека да го видим, докато погледнете в другите.“Франк му подаде книгата и извади друга изпод леглото му.— Между другото, Франк; знаеш, че това е първото място, където мама би погледнала, ако си помисли, че криеш нещо в стаята ни.— Да, знам. Тогава тя разкопча ципа ми и го извади. Но също така скоро установи от дискусии с малко по-възрастни съученици мъже, че все още не знаеше много. И така, Глава 2, която виждате тук, ще бъде посочена като Глава 3.

Може би цял живот ще остана ерген.