връзка за барбекю

osl цена за запознанства

„Възражение, ваша чест!Не виждам уместността на тази линия на разпит!" Съдията я погледна гневно над очилата й с полумесец. Смешно е, но не знам за всеки в бизнес общността, всеки, който би рискувал да сключи договор от 1 милион долара за губещ и неуспешен като описанието ти за Кен Остин.

Обвинен съм, че съм хомофоб? Ще трябва да спомена това, за да моята партньорка. "Съжалявам, г-жо Картър.Аз съм адвокатът на Carter Specialty Services, а не вашият личен правен съветник.Вече не сте законен собственик на компанията.Ако имате нужда от правно представителство, ще трябва да се свържете с личния си правен съветник.". Очевидно Кен Остин имаше лошо записване на времето, не успя да запази записи, тъй като педантично, както трябваше, и не успя да завърши докладите навреме и адекватно и страдаше от проблем с отношението и т връзка за барбекю. Тя напомни на Кен за съдия Джуди.

Докато Дий се изправи, за да започне съдебното дело, Мифануи говори с Джуди Стрингър, адвокатът на компанията на Карън. Можеш ли да се справиш с това, Дий?“Дий измърмори нещо под носа си и каза: „О, боже, Кен! Колко много 19-ти век! вероятно някои от тях, които те укоряваха, че не си бил възбуден от жена ти да чука друга жена?"Той кимна с недоумение."Да, добре... Дий сви рамене и отговори спокойно, „точно както казвам, г-жа Стрингър.Надявам се да съвпадат.Перфектно." Само за секунда г-жа Стринджър се издаде, тя хвърли поглед към Карън, който изглеждаше замислен и въпросителен. И ще бъде удоволствие да отнеса това в съда за мен, защото никой не се чука с малкия ми брат!“Документите за развод не бяха изненадали Мифануи и Карън.Но това, което шокира и двамата, бяха документите за съдебен иск срещу Карън и нейната компания, за конструктивно освобождаване от отговорност и неправомерно прекратяване, претендиращи общо 20 милиона долара!За разлика от повечето работници, които са наети по желание, Кен е бил на действителен договор, който датира от времето, когато за първи път е започнал работа в компанията и е работил за покойния татко на Карън, Бог да му почива.И Карън беше нарушила този договор.Карън беше говорила с адвоката на компанията си и я укори за този обрат на събитията.Това накара адвоката Джуди Стрингер, есквайр, да отговори: „Виж, Карън. се разделихме." Дий продължи: „И как беше последното ти сватбено тържество, когато г-жа Остин все още живееше като съпругата на г-н Остин, изведена наяве?" лицето потъмня, само малко, преди тя да проговори.
Съдията се намеси: " Имаме ги в доказателствата?“ „Ваша чест“, намеси се Дий, „ние също ще изготвим копия от последните шест месечни прегледи на представянето.Трябва да се надяваме, че и двете копия съвпадат перфектно." „Какво искаш да кажеш с това?", вметна г-жа Стрингер, гневно. Какво искаше да кажеш с нещото отчуждение на привързаността?"„В огромното мнозинство от щатите старите закони за отчуждаването на привързаността бяха отменени преди десетилетия.
той не беше особено добър инженер.Всъщност последните шест от месечните прегледи на представянето на г-н Остин в най-добрия случай бяха изключително лоши." Кен изсумтя, а сестра му се усмихна, много за ужас на Карън и г-жа Стрингер, въпреки че те не направиха коментар. Г-жа Стрингър се изправи и каза: „Ваша чест, възразявам срещу избора на адвокат на г-н Остин!Току-що бях надеждно информиран, че Дий Хардисти всъщност е сестрата на г-н Остин!" Съдията я погледна през очилата й с полумесец и каза студено: "И смятате, че това е грижа на този съд точно по каква причина?" Стринджър изпълка и след това се улови, казвайки: „Но, ваша чест, много е необичайно някой да бъде представляван от собствения си брат и сестра!“ „Необичайно не означава неетично или незаконно.Г-жо Стрингер, аз съм много заета жена.Изключително зает, всъщност!Имам съд за управление.Ако преценя, че мислите да се опитате да използвате тактика за забавяне в този случай, моят единствен съвет е... „Можете ли да ни кажете естеството на връзката ви с г-жа Остин?" Г-жа Стрингър скочи на крака osl цена за запознанства.