как да свържете звук към проектор

Просто почувствай как нуждата нараства в теб дори сега.“По дяволите, тя усещаше собствената й нужда да расте и по изражението на трите лица те усещаха, че нуждата от удоволствие също нараства.„Тогава, когато успееш да постигнеш оргазъм, няма да е нищо подобно, което някога си изпитвал преди.“Ръката й се плъзна между краката и масажира клитора.„Тъй като ти е за първи път, искам да мастурбираш при всяка възможност.
Ние“, той посочи Сюзън, „Искаме да ги имаш“.Той я погледна дълго и погледна надолу: „Ако не искаш да го вземеш направо, какво ще кажеш за това“.Мери слушаше с нарастващо уважение към ума, който лежеше в тялото на Стив.Нищо чудно, че е успял да изгради компания от нулата.Когато той свърши, тя вдигна пръсти, докато преброи точките: „Нека да разбера това правилно, идвам като председател на борда. Нейна работа е да се увери, че съм щастлив ден или нощ."Г-н Сампсън кимна: „Виждате, Мери, това е част от проблема“.Той погледна двойката, стояща заедно, и добави: „Другата част се отнася до Сюзън.“Поглеждайки назад към Мери, „Ще стигна до малките игри, които вие тримата играехте, докато разглеждате къщата по-късно.
Нейна работа е да се увери, че съм щастлив ден или нощ."Баща й винаги й е казвал да признае грешките си.Тя можеше да го чуе да казва: „Малко, ако останалата част от света направи същото, нямаше да бъдем в бъркотията, в която сме сега“.— Ще татко — отвърна тя мълчаливо.Мери най-накрая вдигна очи и каза: "Тя е моя робиня. Искаме да го имаш.“Мери погледна надолу към Сюзън и я погали по косата.Беше й предложен доверителен фонд от Сюзън и съпруга й Стив.„Скъпи мили, не мога да приема това, трябва да го оставите за почивка или нещо подобно“, каза тя накрая.Сюзън кимна, но не проговори.Накрая Стив беше този, който наруши мълчанието: „Мога ли да говоря откровено, господарке?“Мери го погледна и кимна: "Правило номер едно. Нека Джули види какво й липсва на роби“.Джули изскимтя, докато гледаше как двойката се целува и смила телата им.Тя погледна Мери с умоляващи очи и изстена от неудобна нужда.„Моля...“ Мери отиде до нея и я погали по бузата: „Без роб. Примигвайки с тях, тя добави: „Ще напиша писмото си сега." Когато Мери се обърна, за да тръгне, чу Сюзън да казва: „Аз каза ти го Стив." Сюзън побърза и придърпа Мери в прегръдка. Но трябваше да се уверя сам."Той падна на колене пред нея и погледна нагоре към Мери: „Ще ми дадеш ли още един шанс?“Мери погледна назад към Сюзън и Джули, които и двете кимаха.Поглеждайки назад към него, тя каза: „Стив, стани от пода. Моля, дайте ми още един шанс да бъда тиха любовница“, помоли се тя.Мери поклати глава: „Не, ден е. Заплащането ми е изтеглено от доверителния фонд. Историята може да съдържа сексуални дейности и ситуации, които трябва да се четат само от читатели над законовата възраст за съгласие.Всички герои са на възраст над 18 години как да свържете звук към проектор.

Компанията ще плати за хамалска компания, която да опакова и премести всичко за вас двамата.“Сюзън се усмихна: "И докато къщата е готова, вие двамата можете да останете при нас."Мери се усмихна: „Не бих искала по-добро решение“.Джули се усмихна щастливо: „Услугата за нас ли е да имаме оргазъм?“Мери поклати глава: „Не, но това е добра идея. Г-н Сампсън погледна обратно към Мери: „Когато Сюзън не ни позволи да постигнем оргазъм, докато не каза, че си казал, така че се притесних.“ Той хвана ръката на Мери и я поведе до столовете пред бюрото. Трябва да седнеш на стария ми стол.
Може би това ще ти помогне да издържиш през деня.“Очите на Джули станаха по-големи: "Това няма да помогне. Както и да е, казах ти преди, че не го искам.“Стив я погледна и кимна тъжно: „Знам, но трябваше да предложа“.Той отиде до стола си, седна и погледна останалите.— Това не е правилно.Джули се премести, за да седне и да се прегърне в краката на Мери: „Няма проблем, госпожо.

Не знам нищо за управлението на твоя бизнес. Поемам пълната отговорност за всичко, което се случи."Тя се усмихна тъжно: „Аз съм любовницата, всички грешки, които етер прави, са по моя вина, а не по тях“.— Значи казахте на Сюзън да даде бикините си на непознат в магазин за възрастни?— Да, сър — отвърна Мери.Нейната работа беше история, но тя нямаше да остави другите да страдат, защото нямаше контрол над собствените си страсти и желания.— И ти си я накарал да похарчи малко под четири хиляди долара за латексови дрехи?Четири хиляди?" Мери глътна.

Мога и ще работя, ще свържем двата края.“Сюзън, която крачеше напред-назад и мислеше, внезапно спря.Поглеждайки към Мери, тя се усмихна.Тя знаеше отговора.Поглеждайки към Стив, тя каза просто: „Доверие“.Стив я погледна объркано и след това се усмихна, когато осъзна какво предлага.Поглеждайки към Сюзън, той каза: „Обичам го, ти й кажеш на тиквата. след няколко минути Сюзън вдигна поглед и каза задъхано: „Каква е услугата, скъпа господарке?“ Мери отговори: „Всъщност от Стив имах нужда от услугата.“ Тя вдигна поглед към Стив: „Бихте ли ми помогнали да направя консултацията твърдо?" Стоящата Мери каза: "Тогава всичко е уредено.Джули и аз ще подадем оставките си веднага и след това ще опаковаме нещата, от които се нуждаем, преди хамали да дойдат." Тя погледна Джули: „Признай си, няма да те пусна от погледа си." Докато Джули стоеше и се ухиляваше, Сюзън също се изправи , „Ще отида и ще им помогна да се преместят.“ Стив изглеждаше кисел: „Просто искаш да отидеш и да правиш любов през целия ден, докато аз робувам на горещо бюро.“ Сюзън се усмихна: „Предполагам, че е едно от предимствата.“ Тя погледна към Мери и се изкикоти: „Имам ли прекрасна идея за господарката на къщата.“ Когато те излязоха, Мери се обърна назад и каза: „О, имам нужда от яката обратно.Ще трябва да намерим нещо друго, което да облечете вие ​​тримата.".