как да получите разрешение за свързване

сайт за запознанства и херпес

Бъдете готови след тридесет минути, моля."Кимвайки леко, за да покаже, че е разбрала заповедите Му, Джей побърза към кухнята, за да свърши задачите си възможно най-бързо.Тя знаеше, че трябва да побърза, но в същото време да се увери, че всичко е направено както трябва – господарят й няма да търпи небрежна работа.Тя погледна часовника и видя, че има само десет минути, за да се подготви.Тя бързо си направи тоалетната и забърза към спалнята да се облече.На леглото имаше черна пола до средата на прасеца.Беше много тънък памук и много пълен.Полата се държеше от тънка вратовръзка, която.Ако се отмени, ще позволи на полата да падне на земята.Към него беше черен цигански горнище.Днес нямаше сутиен – което означаваше, че Учителят може да иска да си играе със зърната по всяко време – нито пък бикини, но тогава Джей никога не ги носеше, откакто беше с яка.Джей бързо се облече и отиде до входната врата, за да покаже, че е готова.Когато Учителят се появи, той провери външния вид на Джей.Той нагласи циганския горнище, така че да се издърпа по-ниско върху раменете й и също така да оголи част от кръста й.Накрая той посегна към дълга сребърна верижка и я закопча около кръста й с малък сребърен катинар.Като вдигна свободния край, Той поведе Джей до колата и изчака, докато тя му отвори вратата.Джей изтича от другата страна на колата и бързо влезе, като оправи полата си, преди да сложи предпазния колан.Първият път, когато Учителят я накара да направи това, тя беше толкова притеснена да не бъде видяна, но Учителят настоя, че Той трябва да има достъп до нейната путка, когато му се прииска.Всъщност, посочи той, това беше Неговата путка сега – за Неговата употреба както и където и когато пожелае.Когато тя се настани на мястото си, с ръце, отпуснати тихо на бедрата, Джей се чудеше лениво накъде може да отиват.Знаеше по-добре от това да пита, тъй като Учителят щеше да й каже, ако и кога Той смяташе, че трябва да знае.Пътищата бяха тихи и Джей се настани на мястото си, за да се наслади на пейзажа.Докато гледаше през прозореца, Джей остави ума й да се върне назад през месеците, откакто беше с яка.Усмивката озари лицето й, когато си спомни някои от прекрасните моменти, които бяха споделили.Гласът му нахлу в нейния свят."Какво мислиш?"попита той.Това беше толкова прост въпрос и в миналото, преди да прегърне своята покорна страна, тя можеше да се усмихне и да отговори „Нищо“ и да го остави така – но сега знаеше по-добре.Тя знаеше, че не трябва да крие мислите и чувствата си от Него, тя винаги трябва да бъде 100% честна с Него, в противен случай Той няма да може да ръководи нейното израстване.„Мислех си колко съм щастлив и доволен, Учителю.Джей Го погледна с озадачен израз на лицето.Тя не беше сигурна какво има предвид Той.Майсторът забави колата и отби встрани от пътя.Той разкопча колана й и дръпна лоста, който спусна облегалката на седалката.Джей вече почти лежеше и сърцето й започна да бие леко, чудейки се какво може да се случи след това.Тя отпусна тялото си, знаейки, че е в пълна безопасност със своя Господар.Той никога не би направил нещо, което би я наранило или застрашило.Тя усети как ръката му насочва полата й нагоре, докато путка и гладко избръсната хълма се виждаха.Тя усети как ръката му се плъзна между бедрата й и ги отпусна, така че те се разпаднаха естествено.Той прокара пръст надолу в устните й и я усети.— Обърни се — каза той безчувствено.Джей направи каквото й беше казано и прехапа устните си.Гръмогласен удар се стовари върху голото й дупе и я накара леко да трепне.Тя дишаше равномерно и зачака.Ще има ли още един удар?Докато Джей се опитваше да отпусне мускулите си, тя се чудеше какво е направила, за да спечели негово недоволство.Сега не се случваше често да си спечели наказание пляскане и тя ги мразеше.Умът й препускаше, какво беше направила или каза...

Подредих дрехите, които трябва да носите. мляскам.Друг кацна направо и Джей изпусна леко ахване от устните й.Какво ли не беше направила или казала...Това беше!„Моля, Учителю, не бях напълно честен с вас. и животът завладя за известно време.Напомни ми, че трябва да го завърша.Тази история имаше голям потенциал, тъй като беше създадена и след това остави читателя да виси.Според мен трябва да бъде завършен.. Благодаря ви много."Мъжът се поклони леко и тръгна да чака отвън.Джей се чудеше какво ще се случи, когато Учителят бързо свали яката и белезите, доставени от магазина.Той каза на Джей да стои неподвижно и уви плътно кожена превръзка около очите й.Джей усети ръцете Му на кръста си и след това усети как полата й започва да се плъзга.Коланът беше разкопчан.Джей го накара да го задържи и й беше казано да остане неподвижна и да вдигне ръце във въздуха.Изпълнявайки поръчението й, Джей усети как горнището й е свалено.сега тя стоеше гола в отворено сепаре, за да може всеки да го види.Скоро тя усети, че я вдигат на пейката и я лежат по корем.китките и глезените й бяха пристегнати едновременно, което, както тя изведнъж осъзна, означаваше, че присъства още един човек.Остър, закачлив удар падна върху голото й дупе и Джей чу Учителя й да казва, че няма да се забави дълго и няма да си отиде, преди Неговият смях да избледнее заедно със стъпките му.това част първа ли е?бих искал да прочета останалото.Имах цялото намерение да добавя втора (може би заключителна) глава към това...
Джей се наведе напред и извади малкото яйце с форма на куршум от кутията и вдигна полата си.Внимателно, за да не подскочи движещата Му ръка, тя плъзна яйцето във вагината си и седна обратно.Те продължиха мълчаливо и без предупреждение дълбоко в нея започна бръмчене.Не след дълго Джей откри, че трябва да се концентрира върху поддържането на стабилно дишане.тя беше дразнена към оргазъм, но знаеше, че не трябва да достигне кулминацията си без разрешение и трябва да моли за освобождаване само когато смята, че не може да го носи повече.тя се помръдна леко на мястото си и се зачуди дали Учителят е забелязал.Разбира се, че имаше – той изглежда познаваше тялото й по-добре от нея и й даде заповед.„Сега си поиграй със зърната си... силно. Господарят забави колата и отново свали седалката. Бихте ли се възползвали, моля, да ги използвате...
Ръката му погали крака й и Джей не можа да се сдържи повече: „Моля, Господарю, аз съм много близо.Не съм сигурен, че мога да издържа още дълго." Пръстите на Учителя намериха клитора й и започнаха да търкат. Джей се чудеше какво биха могли да купят тук и се надяваше, че може да бъде възнаградена с корсет, тъй като знаеше, че Господарят винаги е изразявал желание да я види в такъв, но той я отведе право отзад на магазина и през друга врата.Майстор мтрябваше да е била в магазина преди, тъй като Джей дори не беше видяла вратата, тя й изглеждаше като огледало в цял ръст.Когато мина през вратата и тя се затвори зад нея, тя погледна назад и с удивление откри, че изглежда като прозорец от тази страна.Дръпване на веригата й върна вниманието й и очите й се разшириха, когато видя какво лежи пред нея – рафт върху рафт с BDSM оборудване.Джей е била в сексшопове и преди, но никога такъв – беше огромен и от малкото, което можеше да види, много добре зареден.Майсторът поведе пътя през рафтовете и спря пред демонстрация на скоби.Докато Джей се канеше да протегне ръка и да докосне единия, тя чу учтива кашлица и забеляза мъж, застанал от другата страна на Учителя.„Добро утро, господине как да получите разрешение за свързване. Е, чакайте!“Учителят се усмихна на човека и му каза да поведе.Господарят, следвайки мъжа отблизо, поведе сойката през стелажи със стоки и минали витрини, които накараха сойките да отворят широко очите си, докато стигнат до задната част на склада.Имаше няколко кабини с различно оборудване.Господарят бързо избра един и въведе Джей в него.Всичко, което съдържаше, беше обикновена подплатена пейка с маншети, висящи на малки точки за закрепване.Магазинерът ги последва и тихо заговори на Учителя, чието лице се изкриви в широка усмивка."Това ще бъде перфектно.
И също така си спомних някои от прекрасните моменти, в които си играл с мен.“Джей се изчерви ярко червено и усети влагата между краката й.Учителят отново сложи ръка на пичката Си и усети за себе си нейната топлина и влага.„Да, така че забелязах. Какво си мислеше?"Джей пое дълбоко дъх и започна отново.„Мислех си за нашето съвместно пътуване и как откакто Ти ме завърза, станах по-доволен и по-пълноценен.

Джей направи каквото й беше наредено и се опита да не се отдаде на себе си. Джей откри, че хленчи и издава леки плачливи звуци, докато Той търкаше все по-силно и по-силно. На входа Учителят бутна тежката дървена врата и я поведе в ярко осветен шоурум, пълен с красиво бельо. Имам намерение да пазарувам. това е просто политика на компанията, разбирате ли, че подчинените се държат под строг контрол.“— Разбира се! Каква добра идея.Бързо и умело, ръцете на сойки бяха вързани зад гърба й.Около врата й беше закопчана кожена яка и каишка с верига.„Чудя се дали Сър би искал да пазарува, без да пречи да държи собствеността си при Него? Ако Сър би искал, ние наистина имаме доста добри чакални, където домашните любимци могат...
Добре, Джей, ако Ми угодиш този ден, може да получиш награда, която ще помниш дълго. Сега седни и си сложи колана обратно, но дръпни горнището си надолу, имам намерение да погледна ти, докато карам."След няколко минути Учителят й каза да отвори жабката и да сложи яйцето си вътре. „Това беше добра закуска за закуска“, каза Учителят с лека усмивка."След като приключите с измиването, искам да сте готови да излезете. Джей направи, както я помолиха, и изчака, докато той паркира колата и вдигне седалката й преди да излезе от колата тя обиколи и изчака до вратата Му, докато Той леко й кимна да отвори вратата за Него. След като заключи колата, Учителят хвана веригата й и я отведе до входа на магазин Джей потърси име, за да добие някаква представа в какво заведение се канят да влязат – но външната страна на големия склад беше немаркирана, всъщност изглеждаше пуста.

Мога ли да опитам отново?“Джей усети как облегалката на седалката отново се повдига и скоро тя коленичи, обърната назад.Тя изчака, докато бъде наредено да се движи и се надяваше, че нейният господар няма да я помоли да седне веднага, тъй като дупето й пареше от ударите му с отворени ръце."Погледни ме и започни отначало сайт за запознанства и херпес. Стисни ги и ги дърпай и ги усуквай. Той спря толкова внезапно, колкото беше започнал." Все още не, любимецът ми, още не.Просто легнете и затворете очи, ние ще бъдем там след около 40 минути и ви желая да сте отпочинали.Джей затвори очи и върна дишането си под контрол.тя би искала разрешение да достигне кулминацията, тъй като е била толкова близо до ръба и сега й е позволено да се успокои.Да се ​​надяваме, че преди да изтече деня, ще й бъде позволено да бъде освободена – но това не беше нейното решение.Джей сигурно е заспала, когато усети ръка, която леко я разтърсва и Го чу да казва: „Извади яйцето и се подреди, докато пристигнем.