Запознанства на сляпо 2006 английски субтитри

Ще се извиниш“, той бутна върха на стената на лявата й буза и удари издутината, която създаде.После го извади, очаквайки тя да проговори.Езикът й се носеше след него, преследвайки го докъдето й позволяваше.— Съжалявам — помоли тя;той отново държеше главата й и я не позволяваше да стигне до члена му.— Съжалявам, че нараних члена ти.Той се усмихна, доволен;поне за момента.Обратно в устата й отиде главата му петел, а след това още.Той държеше задната част на главата й и я повдигна достатъчно, използвайки леко вкочанения връх на члена си като сондираща пръчка, намирайки път, който изглеждаше най-лесният.Нейните кътници го остъргваха, осветявайки пътеки от болка/удоволствие покрай члена му, докато той навлизаше по-дълбоко в гърлото й.Последен силен тласък го вкара напълно;нямаше план за спиране.Гърлото на Джери се разпространяваше много по-лесно, отколкото путката или дупето й предишната вечер.Тя призна пред себе си, че това е, което иска: чудовищен петел, нахлуващ в гърлото й с изнасилващата сила на влак от куршуми.Инч след сантиметър от пулсиращата му плът продължаваше да наруши, разтривайки рефлекса й за уста и правейки гърлото й сурово и хриптящо.Топките му се приближиха бавно към нея като трамвай, плаващ по телта си, докато отново се озоваха на челото й, меки като крем за бръснене и мокри от пот.За миг племенникът й изтръгна от гърлото й и тя се запуши, изплювайки слюнка по бузите си.Неговият член също задържа доста от изплюването й и той го разтри по цялото й лице.„Това беше добре“, засмя се той, гледайки я как кашля и ахне.— Но искам да го направя по-бързо.„Давай, копеле“, запуши устата си тя, отваряйки отново уста.Този път не беше бавен и определено не беше нежен.Той изнасили устата й, без да обръща внимание на болезненото триене на зъбите й, и се опита да прободе дробовете й.След като беше пробита максималната дълбочина, той изпомпа и тя започна да крещи.В нея имаше болка, силни гръмотевични удари на красива и ефимерна болка.Крясъците й бяха приглушени, излизаха с приглушени томове, докато племенникът й чукаше гласните й струни сурово.Сълзите разредиха сянката й и паднаха на пода, но тя не искаше да спира.Когато той отново беше напълно в нея, той я удари по гърлото, за да види дали може да го усети върху члена си и тя почти повърна.Тя се пребори с рефлекса, като погълна всичките дванадесет инча, чак до сака.Изглеждаше невероятно голям в гърлото й.Тя не можеше да кимне или дори да завърти глава на част от инча, че пръчката беше толкова твърда и стабилна.Най-после той се измъкна и болезнената й челюст почувства, че е готова да падне направо от лицето й.Но тя все още беше гладна...

Бързо в съзнанието й се оформи сюжет Запознанства на сляпо 2006 английски субтитри. „Ще те закача“, предложи тя, „Само защото аз Аз съм толкова благородна дама." Милосърдно, нали, помисли си тя уморено, една милостива жена няма да помисли да се набие на петел на племенниците си... Искам да ти докажа, че не съм невежата дяволка, която си мислиш, че съм.
Никога преди не съм се целувала така.С притиснати ръце той я дръпна, докато главата й напусна напълно плота и увисна от ръба.— Готови ли сте за втори кръг?— Три — поправи го тя, гледайки огромната люлееща се маса от тестисите му, когато те се приближиха по-близо до челото й.Горещата кожа притисна лицето й, плъзгайки се нагоре, докато заобиколи носа й и накрая падна в устата й.Тя потърка езика си през цялото време, усещайки как топките му се разцепват и притискат бузите й.Той се плъзна по лицето й още повече, докато езикът й вече не беше върху топките му, а върху тревистия хълм точно зад тях.И тогава, задника му.Езикът й блесна в дупката му и се втурна вътре като миньор, който се опитва да се скрие в коралов риф.Силни стенания и момичешки викове на възторг се изтръгнаха от широките й устни.Неговият задник, онази перфектна, величествена, малка пупка, която имаше толкова вкусен табу на вкус, че й се искаше никога да не напуска устата й.Тя го обичаше сладко, с уста, работеше с мокрия си език, след което притисна силно устата си към него.Въртяща се, подслушваща, гъбеща слюнка.Останалата част от тялото й изглеждаше вцепенена от стимулация, когато тя имаше перфектното му малко дупе на лицето си, той я пляскаше по бедрата, но усещането изглеждаше на мили.Той също дърпаше косата й, но болката беше приглушена, почти не съществуваше.Той отдръпна лицето й и сграбчи челюстта й, като я отвори насила.Тя се задъхваше като мутри, езикът й все още беше гладен за извивката, скрита между мускулестите му бузи.Той обаче искаше други неща и беше негов ред да бъде отговорен.Отмъстителният връх на члена му притисна размазаните й устни, завивайки с тирбушон с постоянен натиск, докато главата му изчезна зад изтънените й устни.„О, мамка му“, изпъшка той, „Това искам, по дяволите. Тя го гледаше как я изправя и сяда на малката кръгла седалка. Искаше да се измъкне, да я хване и да превърне плана й с главата надолу. Наистина“.„Но…“ Джери заекна, начинът, по който говореше сега, дълбок и изпълнен с горещина, предизвика собствената й похот и сърцето й започна да барабани зад ушите.Той поклати глава: „Не се прави изненадан.