страхотно приложение за запознанства

среща с баща си

Поради екранирането на тази стая и особено на спалнята ви не бихте го усетили. Усетих, че моят прекрасен баща също забива винтовете на някого с това съобщение.“Тя се ухили, когато каза това."И така, какво мога да направя за теб тази прекрасна сутрин?". Сега, ако ни извините...“ Той направи гримаса, тъй като започна да се чувства отново привлечен от Z'Marl.За момента трябваше да се справи с връзката си със З'Марл, преди да може да направи нещо за Дани.Учителят се изправи и с учтиво кимване напусна стаята.След като го нямаше и вратата беше затворена, Саташа също изпъшка.„Горката Дани и аз съм сигурен, че тя вероятно е сериозно изплашена в момента. Бих искал да говоря с вас, тъй като Не знам кога би било подходящо време да говоря с него."Това щеше да бъде неудобно за всички заинтересовани.Тъй като тя не беше настроила комуникацията.на шепот и Били, и З'Марл чуха Учителя.Били побеля от шок, протегна ръка и я хвана за ръката, за да може да говори с Учителя."В момента ядем и имаме няколко минути. Когато я видите следващия път, кажете й, че ще я видя сутринта, преди да отида на работа. Тя е твоя дъщеря и едновременно умна и силна.“О, по дяволите, жегата започна отново и тя изпъшка от досада.— По дяволите, дори не мога да те утеша, без да ми стане горещо и намокрено.Били изсумтя към нея и след това се наведе в прегръдката.„Не, но можеш да ме разсееш, моя прекрасен млад любовник.“Той се облегна на нея и подпря едната си буза в козината й, която беше толкова мека и копринена.„Това е един от начините да отхвърлям ума си от горката ми дъщеря.“Той се изправи, сви ръка около кръста й и тръгна към спалнята.— Ще се видим по-късно, Таша.Сали и Ванги седяха в къщата му, когато Саташа се свърза с тях.Току-що бяха приключили със закуската и се готвеха да тръгват, когато Саташа се свърза с тях.Сали хвърли поглед към комуникатора.на китката й, преди да отговори.„Поздравления за предложението и за двама ви страхотно приложение за запознанства. Сигурен съм, че го направи нарочно. Z'Marl изглеждаше толкова сладък и доволен. Това, което изглежда се случи, беше един от двата задействани гещалта макар че очевидно в момента не знаем защо.

Много е вероятно тя да забременее доста скоро."Учителят въздъхна и съзерцаваше чашата с кшар, която бе събрал.Докато докторът говореше, той предаваше информацията на Главния на гилдията.Това не беше добре от гледна точка на баща й беше най-високопоставеният човек в пространството на Шолан.Към това той знаеше, че в момента Били завършва връзката с партньора си по триада.Това щеше да бъде интересно по неприятен начин.— Дръж ме в течение за състоянието им и ако има нещо, и имам предвид нещо, промени се свържете с мен. Ако нещо се случи, не ме интересува колко незначително може да изглежда, свържете се с мен."С изсумтяване на раздразнение той се качи обратно във въздушната кола, отдръпна се и се върна у дома.Вече усещаше главоболието от разговора с Били и цялата прекрасна документация.Докато се прибираше у дома, той изпрати съобщение до Учителя на гилдията, за да го информира за отбелязаното.Щеше да се наложи да говори с него и сутринта.Когато най-накрая се върна в апартамента си, беше уморен.Преди да пропълзи обратно със своята половинка, той хвърли няколко хапчета за главоболие.Едно нещо, което не можеше да не оцени, когато тя се изви около него.На следващата сутрин З'Марл се събуди и не можа да не се усмихне.Били беше свит в ръцете й с лице към нея, а Саташа беше зад нея, свита на гърба й.На ръба на ума си тя усещаше и двамата и това беше толкова топло чувство.Били се чувстваше като здрав камък, тъй като беше едновременно доволен и уверен в това кой е и къде се намира.Саташа имаше топлина към нея, но имаше и стремеж да постигне това, което искаше.Имаше и категорични нотки на любов към нея.Само това си струваше всичко, което се беше случило и на нея, и на останалите.Тъй като Били беше с лице към нея и ръцете му също бяха обгърнати около нея, тя го стисна леко.— Толкова съм щастлив, че срещнах и двама ви.Тя промърмори тихо, докато се наслаждаваше на тишината на сутринта.Били също се наслаждаваше на контакта и когато тя заговори, той не можа да не отвори очи и се усмихне.Той също се наслаждаваше на усещането за нея в ума си и можеше да каже, че тя се чувства много обичана.„И аз съм много щастлив човек, че накарам Саташа да избере задния ми двор, в който да се блъсне. И двамата си почиват удобно и спят. Бих мразил да заспя, докато работя."Точно когато приключиха с яденето, Саташа се свързаха чрез нейната комуникация.„Командир Верзилон, това е учителят на Леска. Искаш ли да кажа на другите? Ако е така, ще ги накарам да се срещнат при Ванджи и да кажат на останалите при същото време."Били изсумтя раздразнено.„Направете това, тъй като така или иначе ще бъде докладвано в някакъв момент. Най-малката му дъщеря Леска се свърза снощи среща с баща си. Сигурен съм, че знаете, че сега са на Леска и връзката е завършена. Знам, че ти беше трудно, тъй като те дърпа в светлината на прожекторите, но не мога да се сетя за някой друг, който бих искал. Z'Marl трябваше да преглътне, тъй като закачката по-скоро беше обърнала масата и я удари."От Vartra това беше интензивно."Когато тя го дразнеше, като прокарваше пръстите си по гърба му, огънят между краката й беше моментален.Тя се отдръпна и леко се задъхваше от шок."Така ли е с Таша всеки ден за връзка? Нищо чудно, че и двамата сте победени на следващия ден."След като разклати добре тялото си, тя седна от другата страна на масата.Таша погледна З'Марл и ушите и изражението й показаха огромното й забавление."Да и ще се научиш да не докосваш Yilly, когато искаш да правиш неща като ядене или всъщност душ. Сканирането не показва никаква вреда за талантите им."Докато говореше, той събра чаша cshar и се настани.„Продължих и поръчах пълна генетична серия и това ще отнеме известно време.
В сравнение с посланика и неговата Леска те ще бъдат генетично съвместими много скоро. Завъртете ги според нуждите и ще информирам родителите им на сутринта.“От Вартра това щеше да бъде огромно главоболие за гилдията, тъй като баща й беше посланик.Двамата говореха още няколко минути, преди той да получи цялата необходима информация."Дръжте ме в течение за всичко, което се случва. Засега ще се върна в леглото със Z. нямам никаква контрацепция. A/N: Разбрах, че обърках времевата линия, когато правех последната глава.Тази секция трябва да се проведе същата вечер, когато Били обяви, че ще бъде съвместен живот със Саташа, а Z'Marl ще бъде техен партньор по Триада.В крайна сметка ще подредя това в крайна сметка, но исках да ви уведомя.Наслади се!Учителят се преобърна, седна и се протегна.Неговият партньор в живота му измърмори, но се премести до неговата страна на леглото и отново заспа.За кратък миг той обмисли да дръпне завивките, само за да я събуди, но вероятно щеше да получи нокти за това.Той навлече дрехата си и след като отдели малко време, за да се увери, че изглежда най-добре, се отправи навън.Тъй като връзката вече беше започнала, нямаше какво да направят, докато двадесет и шестте часа не изтечеха.В момента те щяха да бъдат толкова вързани във връзката, че правенето на нещо като преместването им не беше добра идея.Тъй като в момента талантите им биха били незащитени и всеки контакт би бил не просто болезнен, но и много опасен.Въздействието върху двойката Леска може да варира от обикновено сътресение до кома и дори смърт.За този, който ги докосва, може да е почти същото.Известно е, че принуждава латентните таланти да се отворят и в някои случаи талантите стават измамни и неконтролируеми.Ако случаят беше такъв, единствената възможност беше да се сключи договор с Братството, за да премахне заплахата.Това не беше опция, която той някога е искал да използва, но беше принуден.Мразеше го, но в този момент нямаше какво друго да се направи.До този момент той беше стигнал до пристанището на колата и се качи във въздушната си кола и след активиране я извади.Той активира аварийния маяк, който му даде приоритет с автоконтролера.Когато той пристигна, екипът за спешна телепатична реакция беше там.След като кацна, той усети, че преносимият щит е активиран и прикрепен към входа на жилището.Изглежда, че техника прави някои фини настройки върху него.„Освободени ли са всички останали резиденции? Ако нямат къде да отидат, направете резервации в къщата за настаняване за две нощувки. Все още се чувствам като мръсен старец за съблазняването на прекрасна млада жена. Това ме накара да се срещна с двама ви.

Това и поне на всеки пет дни има някои допълнителни приложения."Когато той се намръщи и тръгна към банята, двете жени се спогледаха и започнаха да се смеят."Гладен съм и ще се погрижа да направя нещо за закуска. Предварителните данни показват, че и двамата имат значително увеличени промени. Когато това се случи, се случи един вид синергия и комбинираната сила не се удвои, а нарасна почти експоненциално.Беше твърде много и с вик умът й се претовари и тъмнината обхвана и двамата.Когато направи това, огромното претоварване със сексуално напрежение намаля забележимо.Не изчезна напълно, но за голямо облекчение на всички вече беше поносимо.— Заведи ни на лекар в гилдията на телепатите.Той нареди и в момента, в който двамата бяха достатъчно стабилни, транспортът излетя и тръгна натам.За щастие пристигането и кацането не отне много време.Веднага след като пристигнаха, един от лекарите на гилдията започна да извиква заповеди и да иска актуализация.Медицинският център беше бурен, тъй като персоналът бързаше да се грижи за двамата.Тъй като всички знаеха, че тя е една от двете дъщери на човешкия посланик, всичко беше спряно.Отне само кратко време, за да бъдат направени сканиранията и двамата отведени в силно екранирана стая.Когато бяха поставени в едно и също легло, и двамата инстинктивно се движеха заедно и жизнените им органи се спускаха и стабилизираха.Докторът се облегна на стената и пое бавно дълбоко въздух.Той се надяваше това да се случи, тъй като това показваше, че връзката е сформирана.Сега, когато всички признаци на гещалта бяха изчезнали, той можеше да говори с учителя и да му даде актуализация.Едно нещо, от което беше много доволен, беше, че не беше човекът, който говори с посланика.С един последен дълбок дъх той се премести в кабинета си и се обади да доведат учителя. В момента тя и нейната Леска са долу в защитена стая и се справят добре.