Fortnite пач бележки сватовство

Събития за бързи запознанства подпалвам на Трент

Предполагам, че си тук, за да нарушиш изследванията ни и да си направиш неудобства като цяло.“„Дойдохме само да освободим всички животни, които държите в плен“, протестира Пета."Експериментирането върху животни е погрешно."„Експериментирането върху хора е дяволски по-грешно, ако питате мен.

„Просто правим почистване, за да се уверим, че никой не се крие.Благодарение на вашето предупреждение те наистина не са имали достатъчно време да нанесат реални щети.Предаваме ги на полицията и ще им повдигнем обвинение.Благодарим ви, че ни предупредихте.И ти направи правилното нещо, като се заключи и стоиш настрана от пътя.Лека нощ, сър." Адам ги гледаше как си тръгват, замислено заключвайки отново вратата на лабораторията. Ето защо ще те напляскам.„Не си, а дори и да беше, това не означава, че можеш да правиш секс с мен.“„Това е отделен въпрос.

Ако опиташ, ще бъде изнасилване", изръмжа Пета, разгневена.„Вие и вашите приятели проникнахте тук с намерението да нанесете щети, които лесно биха могли да достигнат стотици хиляди долари. Чувайки почукване, той вдигна поглед, за да види двама охранители на вратата. Разхлабени, с изключение на местата, където чифт много хубави гърди надуха материала. Какво по дяволите се надяваш да постигнеш с това?“„Какво се надявам да постигна? Е, като начало, най-накрая ще те видя гола. Със стреснат вик Пета се хвана за предната част на панталоните й, опитвайки се да ги задържи. Но не се колебайте да се борите, няма да имам нищо против."„И ако крещиш, охраната ще дойде.
Връщайки се в стаята за доставки, Адам намери Пета да наднича през прозореца, опитвайки се да определи какво се случва навън. "Ще побързаш ли да свършиш това?"— умоляваше тя, извивайки се, когато ръката на Адам се спусна отново и отново започна да се лута.— Искаш да кажеш, че това не ти е приятно?— попита Адам с шокиран тон.„Защо да се наслаждавам, по дяволите“, изръмжа Пета, като неистово се опитваше да отмести путката си от винаги присъстващата му ръка.„Не съм сигурен, но начинът, по който се подухте тук и по начина, по който устните ви се разтвориха, просто предположих, че се забавлявате“, каза Адам, като проследи устните й, докато говореше, и този път плъзна пръст между тях.„Ще помогне ли, ако спра галите и просто се концентрирам върху напляскването за известно време?“„Добре. В края на краищата колко често имаш шанс да легнеш гол през коляното на красив млад мъж и да получиш хубаво напляскане?“За озадачената ярост на Пета, Адам продължи да нанася напляскването в собствения си неподражаем стил, като всеки силен удар беше последван от сесия на гали и гали.Пета беше допълнително вбесена, когато откри, че натрупващите се ефекти от напляскването и галите я оставят с дъно, което започва да става наистина умно, и вълнение в нея, което непрекъснато нараства.След половин час и това, което Пета смяташе за прекомерно количество галене, беше смесено с напляскването, Пета беше все по-отчаян.Дъното й наистина започваше да щипе, а колкото до другото..... Набързо показа самоличността си, като им уведоми, че работи извънредно и че той беше този, който се обади в алармата.
Използваме клетъчни култури. Отидете и седнете в онази стая там", каза Адам на Пета. „Веднага щом чух натрапници, ви предупредих и след това се уверих, че вратата ми е заключена.Вярвам, че ги имаш всички?“ „Доколкото знаем, имаме, сър“, каза му един от пазачите. Сега, какво, по дяволите, трябва да правя с теб?"— Не можеш ли да ме скриеш за известно време, докато успея да се измъкна?— умоляваше Пета.Връщайки се в лабораторията си, той отключи вратата и я въведе вътре. Те бяха отрязали оградата и преминаха към лабораториите невидими и сега се готвеха да нахлуят в сградите.След като влязат, те ще пуснат всички животни, които могат да намерят, и ще се опитат да унищожат възможно най-много оборудване.Правилно беше да покажат на тези надути плутократи, че хората няма да търпят дейността им.Нещо се блъсна на пода.Адам започна."Какво по дяволите?"Като слушаше, той чу гласове отдолу, приглушени, но определено говореха редица хора.Чуха се още няколко счупващи се звука.Адам посегна към телефона и предупреди охраната.Първото Пета и нейните приятели разбраха за вдигнатата тревога, когато всички светлини светнаха и големи униформени мъже сякаш изскачаха от всяка врата.В моменталната суматоха Пета успя да се измъкне по стълбите до следващия етаж и трескаво търсеше къде да се скрие.Адам чу суматохата отдолу и се ухили.Звучеше така, сякаш активистите, които и да бяха, ставаха по-активни, отколкото са очаквали.Време е да се оттегли в лабораторията си, да заключи вратата и да провери резултатите.Без съмнение охраната щеше да се отбие да види какво прави.Бързайки по коридора, тествайки вратите с надеждата, че едната е отключена, Пета дори не знаеше, че Адам е наоколо, докато не заби зад ъгъла и се блъсна в него.Тя извика приглушено и се опита да избяга, само за да бъде хваната и задържана здраво.— Пета?каза Адам.— Вие сте един от онези идиоти активисти?Пета се взря.Адам.Беше ли това добро или лошо, чудеше се тя."Адам. Ако ще правиш нещо, най-добре е да се захванеш с него, помисли си Адам, докато се разхождаше зад Пета Fortnite пач бележки сватовство. Обърни се и сложи ръце на стълбите."Пета се обърна и се наведе над стъпалата, като главата й се обърна, за да гледа как Адам се приближава до нея.Тогава тя не можеше да види какво прави той, докато се движеше между краката й, но усещаше мъжествеността му, която сега се притиска към дъното й.Усещаше как Адам бавно движи члена си надолу, триейки главата си в нея, докато вървеше, след това меко сондваше между краката й, притискайки цепката й.Тя усети как путката й се подува, отваря се в очакване и почти изкрещя.Тя не го искаше, но тялото й го искаше и нетърпеливо го посрещна.Просто не беше честно.Притискайки се към цепката на Пета, Адам спря за момент и след това се притисна здраво в нея.Тялото й беше топло, мокро и приветливо, грациозно се поддава на входа му, позволявайки му да потъне в пълна дълбочина с първоначалния си тласък.Той чу Пета да стене при влизането му, но дали от облекчение, ярост или комбинация от двете, проклет да е, ако можеше да разбере.Достатъчно е да се каже, че тя беше негова и тя вече се натискаше силно срещу него, нетърпелива той да продължи.Уверен, че ударите по дупето и путката й са развълнували Пета, Адам почувства, че няма нужда да приема нещата бавно.Отдръпвайки се, той отново се хвърли напред, удари силно Пета и беше посрещнат с нов стон.Това беше чисто очакване, помисли си той и бързо повтори упражнението.Продължителната любовна игра по време на първоначалното напляскване, последвана от бързото татуиране на хълма й, вече доведоха Пета до ръба на кулминацията.Тя трескаво покри устата си с ръка, за да спре да крещи, когато само след половин дузина твърди удари Пета усети, че достига кулминацията си.Не че това изобщо забавяше Адам, забеляза тя, усещайки как той продължава да се блъска щастливо в нея, членът му настояваше да забрави всичко останало и да обърне внимание на това, което прави.Пета се забърза да се мери с него, слезе от кулминацията си и започна да движи тялото си в унисон с Адам.Адам беше стреснат от това колко бързо Пета достигна кулминацията, но не позволи това да го откаже от удара.Той продължи да извършва поредица от дълги силни удари, доста щастлив да отдели време, докато достигне своя собствен кулминационен момент.Той беше доволен да види, че Пета сътрудничи напълно, нейното сладко дупе подскачаше нагоре, за да посрещне тласъците му, путката й се вкопчи, когато той се оттегли, сякаш не иска да го загуби.Усещайки, че Пета върви бързо към втора кулминация, но сам не беше готов, Адам промени леко темпото си, все още бавно изграждайки собствените си очаквания, но оставяйки Пета спокойна и гърчеща се, балансирана на ръба на ножа.Пета усети, че наближава втория й кулминационен момент, и бързаше да го посрещне, когато нещо се промени.Тя не беше съвсем сигурна какво, тъй като членът на Адам все още беше вътре в нея и издаваше песента си, но по някаква причина кулминацията й беше спряла.Усещаше го там, виеше се извън обсега, и се изви, опитвайки се да го посегне.Адам се наслаждаваше на усещането за Пета.Тя не само се издигаше, за да срещне това блъскане, но и сега го извиваше, изпращайки различен тип усещане, треперещо по ствола му, което му казваше да побърза.Когато дойде точният момент, Адам съкрати тласъка си, забивайки се с нова спешност с поредица от къси остри удари.Усещаше как натрупва вълнението си и след това го освободи, облекчавайки цялата си натрупана енергия в Пета, заливайки я.Пета едва успя да преглътне вика си, когато усети, че Адам влиза вътре в нея, плисъкът на спермата беше последният спусък към нейния собствен кулминационен момент.Тя се изправи силно срещу Адам, наслаждавайки се на усещането, че той идва, знаейки, че го изтощава, прави го безпомощен.Облечен след това, Адам обмисли проблема си.Как да измъкнем Пета от сградата.Колата му беше на паркинга в мазето, така че вкарването на Пета в нея не беше проблем, но дали е вероятно да я претърсят, когато той излезе?Той мислеше, че не.Защо биха?Вече бяха проверили сградата и не намериха никой друг.Той предложи на Пета избора да остане в стаята за доставки за една нощ и да си тръгне на следващия ден с тълпата, или да се скрие в колата си и да отиде сега.— Те очакват да си тръгнеш, нали?— попита Пета.При кимването му тя добави: „Тогава ще дойда сега. "Това е нашата стая за консумативи.Предполагам, че мога да ти се доверя, че няма да се забъркваш с нищо вътре." Пета кимна, бързайки в стаята и затвори вратата. Той стоеше и й се възхищаваше няколко мига. Вероятно си мислят, че имат всички.“Приклекна на пода на колата на Адам, докато охранителят направи бърза визуализация и провери багажника дали нервите, но имаше шамар на покрива и Адам продължи.Спирайки зад първия ъгъл, той предложи на Пета да се измъкне между краката му.Твърде трудно да шофира със свита долу.Той се ухили, когато тя се измъкна и седна на пътническата седалка.„Това е единственото място, което не могат да видят, ако дадат колата само веднъж,” каза й той."Те виждат добре страната на пътника и задната седалка, но не и шофьора, докато седя там. Хора като вас увеличават разходите за изследвания и медицина, причинявайки много страдание. Много по-ефективно е. Слагайки ръце на кръста й Той хвана панталоните й и започна да ги дърпа надолу, хващайки бикините й. Второ, ще имаш хубаво голо дъно, когато те напляскам, и накрая, след като приключа да те съблякош, ти Ще бъда гол, когато правя любов с теб.""Какво искаш да кажеш, напляскаш ме? И няма да правиш любов с мен. Удоволствието беше изцяло мое."Харесваш битки.Намираш го за силно еротично.Можеш ли, моля, да измислиш вече проклетата кутия за напляскане?Те кървят в твърде много от вашите истории.Какво ще кажете за привличането на нови читатели с екип от съпруг и съпруга, които И ДВАМАТА атакуват жертвата си с равна сила?Това би било добра промяна от вашия стил на писане по "формула".Въпреки това.. Събития за бързи запознанства подпалвам на Трент. Освен това носеше широк черен горнище.